Formularz rejestracyjny Wystawcy

Dane Wystawcy

Dane firmy z bazy GUS
select
 
Chcę podać inne dane do faktury

Dane użytkownika / kontaktowe

 

Dane logowania

zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie poczty elektronicznej w ramach Serwisu prowadzonego przez Organizatora na podany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych od Organizatora i partnerów, oraz na pocztę niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Serwisu (informacje systemowe, potwierdzenia mailowe) [W związku z charakterem Serwisu i usług w nim świadczonych, zaznaczenie tej opcji jest niezbędne do utworzenia konta.]
Zapoznałem się i akceptuję w całości REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WYSTAWCA 16-17 WRZEŚNIA 2021_ i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz do przestrzegania wszelkich aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k. z siedzibą w Łodzi, przy Jasińskiego 26a w celu realizacji usług związanych z organizacją imprezy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i ich poprawiania, zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych w zbiorze. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na kongresie. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2_2021
Zapoznałem się i akceptuję w całości regulamin Wystawcy 41.Kongres LNE 16-17 września 2021. - 41. Kongresu LNE 16-17 września 2021
Chcę być informowana/y o nowościach branżowych przekazywanych przez LNE. Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu w celach marketingowych, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do odwołania zgody w każdym czasie